imageMit arbejdsområde og opgavefelt er organisation, ledelse og styring – ikke mindst sammenhængene  herimellem. Tilgangen er nysgerrig, men også vedholdende og ambitiøs; den har kant.

Jeg arbejder som regel i  politisk ledede organisationer, ofte i vandskellet mellem politik og organisation. Der, og i mødet mellem organisation og borger, bruger eller medlem, er der dynamik. Der udfordres vi  som politikere, som professionelle eller som borgere. I de spændingsfelter  har jeg selv hentet min ledelsesmæssige og organisatoriske ballast, og det er her jeg gerne spiller ind.

Opgaverne løses i forløb, der integrerer min viden, mine erfaringer og iagttagelser som udefra kommende rådgiver, i organisationens rammer og vilkår, kultur og kompetencer.  Jeg arbejder nok med projekter, men kun for gennem projektet at skabe og integrere nye tankegange og løsninger i hverdagens praksis.

Mine bidrag  er skræddersyede, de kan være klassiske, men også rigtig gerne skåret efter nye snit. For mig bliver et forløb vellykket og en løsning rigtig, når jeg kan se, at organisation og ledelse bærer den videre.