Mit arbejdsområde er organisation og ledelse. Jeg arbejder som regel i politisk ledede organisationer, ofte i områderne mellem politik og organisation. Der, og i mødet mellem organisation og omverden, er der dynamik. Der bliver vi udfordrede. I de spændingsfelter har jeg selv hentet min ledelsesmæssige og organisatoriske ballast, og det er her, jeg gerne spiller ind.

Opgaverne løses i forløb, hvor jeg med min viden, mine erfaringer og iagttagelser som rådgiver går i dialog om organisationens rammer og vilkår, kultur og kompetencer. Vi arbejder sammen på at skabe og integrere nye tankegange og løsninger i hverdagens praksis.

Mine bidrag er skræddersyede. For mig bliver et forløb vellykket og en løsning rigtig, når jeg kan se, at organisation og ledelse bærer den videre.